ilustrační obrázek k časti webu

Dlouhodobý kurz matematika, český jazyk, angličtina pro žáky 7. tříd

Na stránce Jízdní řád a případná omezení Zkoušek nanečisto se dozvíte jak naše výuky aktuálně probíhají.

Nabídku kurzů na školní rok 2022/2023 připravujeme. Přihlašování spustíme 1. července 2022.

Dlouhodobý kurz je zacílen na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na šestiletá gymnázia. V Dlouhodobých kurzech matematiky a českého jazyka získáte 20 týdnů prezenční výuky. Celý kurz doprovází velké množství vlastních studijních materiálů. Lekce jsou připraveny také ve formě videa. Obsah výuky v písemné i video podobě zůstává pro všechny žáky přístupný až do termínu přijímacích zkoušek.

Účastníky připravujeme na jednotné přijímací zkoušky vytvářené státní společností Cermat. Kurz je zároveň vhodný pro všechny, kdo se chtějí zdokonalit v matematice a češtině. Případně v angličtině.

Výuky vedeme dynamicky, s energickým zaměřením na co nejaktivnější činnost žáků. Děláme vše pro to, aby se v našich hodinách dobře cítil každý žák, bez ohledu na jeho schopnosti. Rozvíjíme logické myšlení, početní a jazykové dovednosti žáků. Kurzy jsou připraveny s důrazem na motivaci a hravost, do výuky zapojujeme soutěže a hry.

Při nákupu prezenčního Dlouhodobého kurzu získáte:

  • 22 lekcí kurzu - každá má 85 minut prezenční výuky.
  • Veškeré výukové materiály z proběhlé lekce a to včetně videa s výkladem dané lekce.
  • 2 lekce online procvičování před samotným kurzem. Které Vás seznámí s základními funkcemi našeho systému.
  • Balíček online soutěži z matematiky MASO nebo českého jazyka SOJČE dle zvoleného předmětu.
  • K matematickému kurzu naši Dotazovnu. Aktuálně přes 20 videí, které se věnují konkrétním zapeklitým úlohám.
  • Zvýhodněnou cenu na Domácí kurz.
  • Zvýhodněnou cenu na Databázi výukových videí. Pro 7. třídu aktuálně přes 35 videí z matematiky nebo českého jazyka dle předmětu kurzu a další připravujeme.
  • Zvýhodněnou cenu na Doplňkové videovýuky z matematiky a českého jazyka.
  • Možnost si v říjnu zkusit zdarma naše Zkoušky nanečisto.
  • Možnost si v říjnu zkusit zdarma naše Domácí Zkoušky nanečisto.

Pokud jste zvýhodněnou nabídku nevyužili při objednávání kurzu, můžete si Databáze, Procvičování a Domácí kurz, dodatečně objednat za zvýhodněnou cenu na e-mailu [email protected].cz

Cena Dlouhodobého kurzu:

Matematika 4 800 Kč (22 vyučovacích týdnů)
Český jazyk 4 800 Kč (22 vyučovacích týdnů)
Anglický jazyk 4 800 Kč (22 vyučovacích týdnů)

Cena kurzu zahrnuje zápisné 400 Kč a 22 lekcí po 200 Kč.

Platit můžete hotově na místě před výukou nebo převodem z účtu na účet (pokyny pro platbu převodem zašleme mailem). Kurz je třeba mít zaplacený nejpozději po dvou absolvovaných výukách.

Mimořádné slevy z kurzovného:

Rodinná cena – pokud k nám přihlašujete více sourozenců, máte nárok na slevu z kurzovného. Pro více informací nás kontaktujte.

Program pro sociálně slabší – nemůžete si naše výuky dovolit? Třeba najdeme řešení. Podrobnější informace o programu.

Termín konání:

Kurzy začínají v týdnu od 3. října 2022 a probíhají až do přijímacích zkoušek v dubnu 2023 (22 vyučovacích týdnů).
Konkrétní dny, kdy se kurzy konají, najdete v přehledu termínů pro jednotlivá místa (budovy). Délka výukové jednotky v kurzech je 85 minut (bez přestávky).

Dlouhodobé kurzy neprobíhají v týdnech od 24. října do 30. října 2022 a od 19. prosince 2022 do 1. ledna 2023 a po oba dva týdny pražských jarních prázdnin od 6. února do 12. února 2023 a od 13. března do 19. března 2023.

Místa konání:

Dodatečný zápis do kurzů:

Máte-li zájem o účast v již rozběhnutém kurzu, přihlaste se do skupiny, ve které jsou ještě volná místa. Bez objednání není účast možná.

Organizace:

Jednou týdně 2 vyučovací hodiny matematiky, 2 vyučovací hodiny českého jazyka a 2 vyučovací hodiny anglického jazyka.

Úspěšnost absolventů kurzu:

Absolventi kurzů jsou úspěšní na všech gymnáziích v Praze i okolí. Na většině škol jsou u přijímaček naši žáci na prvních místech.
V rámci kurzu připravujeme žáky na státní testy od Cermatu. Naši žáci jsou nejen úspěšní u zkoušek, ale také si již v průběhu 7. třídy vylepšují známky z matematiky a českého jazyka, což je další plus ke zkouškám.

Proč chodit na kurz matematiky a českého jazyka:

Připravíme vás ke zkouškám na gymnázia v Praze a okolí.
Potřebujete mít v pololetí 7. třídy co nejlepší známky. Pololetní vysvědčení je důležité v celkovém součtu bodů. Naše kurzy vám pomohou, aby vaše známky byly co nejzářivější.
Matematiku, český i anglický jazyk budete mít dalších 6 let na střední škole, budete maturovat, hlásit se na VŠ. Zopakovat a zkvalitnit základy učiva je skvělý vklad do vlastního vzdělávání, do budoucnosti na SŠ i VŠ.
Při řešení úkolů častých testů Obecných studijních předpokladů jsou třeba logické schopnosti, které rozvíjí hlavně matematika a také jazykové schopnosti a cit pro jazyk, což rozvíjí český i anglický jazyk.
Součástí kurzů, je řada úloh, které se objevují v testech Obecných studijních předpokladů.
Naši absolventi z minulých let byli úspěšní v testech z matematiky, v testech z českého jazyka a také v testech z Obecných studijních předpokladů.

Vyučující:

Dlouhodobé kurzy vyučuje tým pedagogů pečlivě vybraných panem Husarem.

Popis kurzu:

Trvá 20 týdnů, 40 vyučovacích hodin. Látku probíráme od základů po jednotlivých tématech. Nejdříve procházíme potřebné znalosti z předešlých ročníků základní školy. Na ně navazujeme novým učivem. Výuka je provázena vlastními učebními materiály. V rámci kurzu se žáci seznámí s velkým počtem písemných prací z přijímacích zkoušek uplynulých let.

Poznáte své znalosti a schopnosti, porovnáte je s ostatními žáky jiných škol, a to vám pomůže s vhodným výběrem budoucí školy.