Dobře tušíme, že tento školní rok bude náročný. Více o našem přístupu ke školnímu roku 2020/2021.

Výuky Dlouhodobých kurzů probíhají do odvolání pouze distanční formou.
Domácí kurzy probíhají bez přestávky každý týden až do přijímacích zkoušek.


Podrobnosti naleznete na stránkách jednotlivých Dlouhodobých kurzů a Domácích kurzů.


Vzhledem k nařízení vlády, se až do odvolání nebudou konat PREZENČNÍ Zkoušky nanečisto. Pro případné aktuální změny sledujte naše stránky a Facebook.

Zkoušky nanečisto pro žáky 5., 7. a 9. tříd se až do odvolání konají pouze formou Domácích Zkoušek nanečisto.

Informace k aktuální situaci - prosinec 2020.

Mgr. Petr Husar - zakladatel Zkoušek nanečisto, 3. 12. 21:00. Psát nám můžete na e-mail a facebook.

Neznáte Zkoušky nanečisto?

Jste tu poprvé? Seznamte se se Zkouškami nanečisto a s nabídkou našich služeb.

Zářijové novinky Zkoušek nanečisto

Pravidelně zveřejňujeme novinky a aktuality v naší nabídce.

Rozvrh Zkoušek nanečisto

Zajímá Vás aktuální nabídka Zkoušek nanečisto? Podívejte se, co právě probíhá.

Pro žáky 5. tříd

Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia

Pro žáky 7. tříd

Příprava k přijímacím zkouškám na šestiletá gymnázia

Pro žáky 9. tříd

Příprava k přijímacím zkouškám na čtyřletá gymnázia a střední školy

Pro maturanty

Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy

Jazykové kurzy

Výuka jazykových kurzů. Pro školáky, studenty, dospělé i seniory.

Pro žáky 3. tříd

Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia

Pro žáky 4. tříd

Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia

Pro žáky 6. tříd

Příprava k přijímacím zkouškám na šestiletá gymnázia

Pro žáky 8. tříd

Příprava k přijímacím zkouškám na čtyřletá gymnázia a střední školy

Soutěže

Soutěže - zábavná forma výuky pro všechny ročníky ZŠ.

Prázdniny

Příměstské tábory plné her a soutěží. Online soutěže na léto.

Aktuální výběr z naší nabídky:

Dlouhodobé kurzy - distanční forma

Stále se můžete přihlašovat do běžících kurzů.

Veškerý obsah proběhlých lekcí si můžete stáhnout a doplnit. Veškerá videa jsou přístupné, až do Zkoušek.

Domácí kurzy
pro žáky 3. až 9. tříd

Stále se můžete přihlašovat do bežících kurzů.

Méně obsáhlá alternativa k našim dlouhodobým kurzům.

Oproti DLouhodobým kurzům získáte méně video výkladu a menší množství studijních materiálů.

Domácí Zkoušky nanečisto
pro žáky 5., 7. a 9. tříd

Domácí zkoušky nanečisto pořádáme, každý týden v pátek, sobotu a neděli!

Pro ty, kteří se chtějí zkoušek zúčastnit z pohodlí domova, nabízíme Zkoušky nanečisto přes internet.

Nejedná se o online testy, ale o papírové Zkoušky nanečisto. Zadání si stáhnete, vše doma vyřešíte na papír a výsledky nahrajete zpět našim lektorům ke kontrole.

Matematika XXL
pro žáky 5. tříd

Další ročník internetové matematické soutěže.

Soutěž je určena všem žákům 5. tříd, kteří si rádi započítají a mají v oblibě složitější úlohy. Při hodnocení počítame body za správne odpovědi, rychlost, ale i třeba za častečné odpovědi...

SOJČE
SOutěž Jazyka ČEského

Veškerá proběhlá kola jsme prodloužili, můžete si tedy zkusit srovnávací testy různých úrovní.

Soutěž se skládá z deseti kol, jimiž Vás budou provázet literární hrdinové z nejrůznějších děl české i světové literatury.

Zkuste si své znalosti ve srovnání s ostatními žaky, kteří se také budou připravovat na zkoušky.

Zkušební kolo zdarma po registraci a objednání.

MASO
MAtematická SOutěž

Veškerá proběhlá kola jsme prodloužili, můžete si tedy zkusit srovnávací testy různých úrovní.

Testy v soutěži jsou sestaveny ze základních úloh, které se objevují v testech od Cermatu. Skladba testů je taková, aby žáky řešení bavilo, nebylo únavně dlouhé a přineslo poučení.

Zkuste si své znalosti ve srovnání s ostatními žaky, kteří se také budou připravovat na zkoušky.

Zkušební kolo zdarma po registraci a objednání.

Příprava na maturitu

Stále se můžete přihlašovat do bežících kurzů.

Dlouhodobá příprava na maturitní zkoušku z matematiky a českého jazyka. U kurzu matematiky můžete pokračovat i po maturitě a doplnit si znalosti k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Kurzy cizích jazyků k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ

Matematická pohotovost

Potřebujete se připravit na malou, střední nebo velkou písemku či vysokoškolskou zkoušku? Ztrácíte nit v probírané látce, hrozí vám špatná známka z matematiky nebo fyziky? Využijte služby matematické a fyzikální pohotovosti.