ilustrační obrázek k časti webu

Dlouhodobý kurz matematika, český jazyk, angličtina pro žáky 5. tříd

Výuky postupně začínají. Na nové stránce Jízdní řád a případná omezení Zkoušek nanečisto se dozvíte v jakém režimu naše výuky aktuálně probíhají.

Spustili jsme přihlašování na školní rok 2021/2022.

Dlouhodobý kurz je zacílen na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia. V Dlouhodobých kurzech matematiky a českého jazyka získáte 20 týdnů prezenční výuky. Celý kurz doprovází velké množství vlastních studijních materiálů. Lekce jsou připraveny také ve formě videa. Obsah výuky v písemné i video podobě zůstává pro všechny žáky přístupný až do termínu přijímacích zkoušek.

Účastníky připravujeme na jednotné přijímací zkoušky vytvářené státní společností Cermat. Kurz je zároveň vhodný pro všechny, kdo se chtějí zdokonalit v matematice a češtině. Případně v angličtině.

Výuky vedeme dynamicky, s energickým zaměřením na co nejaktivnější činnost žáků. Děláme vše pro to, aby se v našich hodinách dobře cítil každý žák, bez ohledu na jeho schopnosti. Rozvíjíme logické myšlení, početní a jazykové dovednosti žáků. Kurzy jsou připraveny s důrazem na motivaci a hravost, do výuky zapojujeme soutěže a hry.

Při nákupu prezenčního Dlouhodobého kurzu získáte:

  • 20 lekcí kurzu - každá má 85 minut prezenční výuky.
  • Veškeré výukové materiály z proběhlé lekce a to včetně videa s výkladem dané lekce.
  • 2 lekce online procvičování před samotným kurzem. Které Vás seznámí s základními funkcemi našeho systému.
  • Balíček online soutěži z matematiky MASO nebo českého jazyka SOJČE dle zvoleného předmětu.
  • K matematickému kurzu naši Dotazovnu. Aktuálně přes 20 videí, které se věnují konkrétním zapeklitým úlohám.
  • Zvýhodněnou cenu na Domácí kurz.
  • Zvýhodněnou cenu na Databázi výukových videí. Pro 5. třídu aktuálně přes 50 videí z matematiky nebo českého jazyka dle předmětu kurzu a další připravujeme.
  • Zvýhodněnou cenu na Doplňkové videovýuky z matematiky a českého jazyka.
  • Možnost si v říjnu zkusit zdarma naše Zkoušky nanečisto.
  • Možnost si v říjnu zkusit zdarma naše Domácí Zkoušky nanečisto.

Cena Dlouhodobého kurzu:

Matematika 4 400 Kč (20 vyučovacích týdnů)
Český jazyk 4 400 Kč (20 vyučovacích týdnů)
Anglický jazyk 4 400 Kč (20 vyučovacích týdnů)

Cena kurzu zahrnuje zápisné 400 Kč a 20 lekcí po 200 Kč.

Platit můžete hotově na místě před výukou nebo převodem z účtu na účet (pokyny pro platbu převodem zašleme mailem). Kurz je třeba mít zaplacený nejpozději po dvou absolvovaných výukách.

Pokud do kurzu nastoupíte později, získáte materiály všech proběhlých lekcí, včetně videí s výukou daných týdnů.

Mimořádné slevy z kurzovného:

Rodinná cena – pokud k nám přihlašujete více sourozenců, máte nárok na slevu z kurzovného. Pro více informací nás kontaktujte.

Program pro sociálně slabší – nemůžete si naše výuky dovolit? Třeba najdeme řešení. Podrobnější informace o programu.

Termín konání:

Kurzy začínají v týdnu od 4. října 2021 a probíhají až do konce března 2022 (20 vyučovacích týdnů).
Konkrétní dny, kdy se kurzy konají, najdete v přehledu termínů pro jednotlivá místa (budovy). Délka výukové jednotky v kurzech je 85 minut (bez přestávky).

Dlouhodobé kurzy neprobíhají v týdnech od 25. října do 31. října 2021 a od 20. prosince 2021 do 2. ledna 2022 a po oba dva týdny pražských jarních prázdnin od 7. 3. 2022 do 20. 3. 2022.

Místa konání:

Můžete se přihlašovat do jednotlivých skupin!

Gymnázium Na Zatlance - seznam termínů dlouhodobých kurzů a přihlašování
Gymnázium Českolipská - seznam termínů dlouhodobých kurzů a přihlašování
GMVV Stodůlky - seznam termínů dlouhodobých kurzů a přihlašování
ZŠ Poláčkova - seznam termínů dlouhodobých kurzů a přihlašování
ZŠ Ohradní - seznam termínů dlouhodobých kurzů a přihlašování

Pokud si nevyberete z nabídky termínů můžete vždy zvolit Distanční Dlouhodobý kurz.

Dodatečný zápis do kurzů:

Máte-li zájem o účast v již rozběhnutém kurzu, přihlaste se do skupiny, ve které jsou ještě volná místa. Bez objednání není účast možná.

Organizace a způsob výuky:

Základem Dlouhodobého kurzu jsou 85 minutové lekce. Součástí lekcí je výklad latky, řesení testů a vysvětlení vytipovaných zapeklitých úloh. Během výuky testy opravíme. Získáte nejen body, ale i vzorové řešení.

V rámci kurzu bude k dispozici tabulka "jak sbíráte body", uvidíte jak Vám kurz jde a zároveň jak pracujete a jak se Vám daří ve srovnání s ostatními.

Kdo nebude moci přijít, dostane zpětně videovyuku dané lekce a zadání i řešení jednotlivých testů. Materiály budeme nahrávat vždy po posledním termínu Dlouhodobých kurzů v daném týdnu.

Na konci výuky dostanete domácí úkol na delši týden.

Vyučující:

Dlouhodobé kurzy vyučuje tým pedagogů pečlivě vybraných panem Husarem.

Úspěšnost absolventů kurzu:

Absolventi kurzů jsou úspěšní na všech gymnáziích v Praze i okolí. Na většině škol jsou u přijímaček naši žáci na prvních místech. V rámci kurzu matematiky a v rámci zkoušek nanečisto připravujeme žáky na státní testy od Cermatu. Naši žáci jsou nejen úspěšní u zkoušek, ale také si již v průběhu 5. třídy vylepšují známky z matematiky a českého jazyka, což je další plus ke zkouškám. Podle ohlasů pak dalším pozitivním efektem je bezproblémový vstup na střední školu a zhodnocení společné práce i ve středoškolské výuce.

Proč chodit na kurz matematiky a na kurz českého jazyka:

1. Připravíme vás ke zkouškám na všechna gymnázia v Praze a okolí.
2. Potřebujete mít v pololetí 5. třídy co nejlepší známky. Pololetní vysvědčení je důležité v celkovém součtu bodů. Naše kurzy vám pomohou, aby vaše známky byly co nejzářivější.
3. Matematiku i český jazyk budete mít dalších 8 let na střední škole, budete maturovat, hlásit se na VŠ. Zopakovat a zkvalitnit základy matematiky i češtiny je skvělý vklad do vlastního vzdělávání, do budoucnosti na SŠ i VŠ.
4. Při řešení úkolů častých testů Obecných studijních předpokladů jsou třeba logické schopnosti, které rozvíjí hlavně matematika a také jazykové schopnosti a cit pro jazyk, což rozvíjí hlavně český jazyk.
5. Součástí kurzů je řada úloh, které se objevují v testech Obecných studijních předpokladů.
6. Naši absolventi z minulých let byli úspěšní v testech z matematiky, v testech z českého jazyka a také v testech z Obecných studijních předpokladů.