ilustrační obrázek k časti webu

KURÝR – KUrz RÝsovacích Rozcviček pro žáky 5. tříd

Na stránce Jízdní řád a případná omezení Zkoušek nanečisto se dozvíte jak naše výuky aktuálně probíhají.


Od 29. 3. mimořádná sleva 50%.


Připravili jsme speciální domácí kurz, který se věnuje pouze konstrukční geometrii.

Kurz by měl pomoci s přípravou každému páťákovi, který si není v geometrii jistý, tak i těm, co si chtějí jen vypilovat svoje umění. Kurz bude probíhat v několika úrovních. Řešení budete rýsovat do předem připravených odpovědních archů, které si stáhnete (s předstihem) z našeho webu. Na konci zapíšete do systému své odpovědi. Po odeslání dostanete přístup k videovýkladu jednotlivých úloh a také k jejich řešení včetně postupu v PDF.

Úrovně:

Připravili jsme pět různě obtížných úrovní. Podrobné informace o náplni jednotlivých úrovní.

Cena:

800Kč 400 Kč za všechny úrovně (44 konstrukčních úloh, 5x 90-120 minut, 5x videovýklad a podrobný postup řešení)


Termíny konání a časový harmonogram:

Kurzy otevřeme 21. 2. 2022.

Jednotlivé úrovně můžete řešit libovolně v den, který si vyberete. Orientační čas potřebný na řešení základní úrovně je 90 minut. Pro ostatní úrovně pak 120 minut.

Objednávka:

Objednat KURÝRa – KUrz RÝsovacích Rozcviček pro žáky 5. tříd

Organizace a způsob výuky:

Odpovědní archy, které je potřeba vytisknout, jsou k dispozici ke stažení předem. Pozor! Bez vytištěných archů nejde KURÝR řešit.

Na každou úroveň je připravena jedna sada úloh a každou úroveň je možné řešit pouze jednou.

Jednotlivé úrovně lze řešit pouze postupně, v předem daném pořadí.