ilustrační obrázek k časti webu

MASO - internetová MAtematická SOutěž pro žáky 9. tříd

Na stránce Jízdní řád a případná omezení Zkoušek nanečisto se dozvíte jak naše výuky aktuálně probíhají.

Spustili jsme přihlašování do internetové MAtematické SOutěže pro školní rok 2022/2023!

název popis cena
KOMPLETNÍ MASO 2022/2023 pro žáky 9. třídy - 40 kol internetová matematická soutěž
všechny čtyři série se slevou
400 Kč
MASO pro žáky 9. třídy - zkušební kolo internetová matematická soutěž zdarma
první MASO pro žáky 9. třídy - 10 kol internetová matematická soutěž 150 Kč
druhé MASO pro žáky 9. třídy - 10 kol internetová matematická soutěž
150 Kč
třetí MASO pro žáky 9. třídy - 10 kol internetová matematická soutěž
150 Kč
čtvrté MASO pro žáky 9. třídy - 10 kol internetová matematická soutěž
150 Kč

Informace k objednávce

Přístup k soutěži najdete po objednání ve Vašem účtu.

Pozor, celá objednávka je pro jednoho konkrétního žáka. Pokud objednáváte více žákům, vytvořte si samostatné objednávky.