ilustrační obrázek k časti webu

Angličtina pro žáky 5. tříd

Na stránce Jízdní řád a případná omezení Zkoušek nanečisto se dozvíte jak naše výuky aktuálně probíhají.

Kurz angličtiny pro žáky 5. tříd pořádané Jazykovou školou Březinka

Kurz je určený pro nadané čtvrťáky, pokročilé páťáky a pro mladší žáky na druhém stupni. Tento kurz je veden aktivně a pro děti zábavně, ale již školní formou.
Děti už musí umět číst a psát a ovládat základy angličtiny. Čeká se, že všichni studenti budou mít angličtinu na škole a budou umět alespoň základní věci použít.
I když velká část výuky bude hravá (divadlo, hry), děti budou dostávat i domácí úkoly a testy, aby dokázaly již jednou nabyté zkušenosti zúročit i ve škole. (Samozřejmě bez stresu, známek a podobných zbytečností, které k nám do kurzů nepatří ;)

Více informací a přihlašování najdete zde.

Kurz angličtiny pro žáky 5. tříd v rámci dlouhoodbých a pokračvacích kurzů

Přípravný kurz je zaměřen na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek - připravujeme na Cermat testy a další typy zkoušek.
Děláme vše pro to, aby se v našich hodinách dobře cítil každý žák bez ohledu na jeho schopnosti.
Výuky vedeme dynamicky s energickým zaměřením na co nejaktivnější činnost žáků. Rozvíjíme logické, početní a jazykové schopnosti žáků.
Výuky jsou připraveny s vysokým důrazem na motivaci a hravost. Součástí výuky bývají různé soutěže a hry.

Více informací a přihlašování pro dlouhodobé kurzy (září až březen) a pokračovací kurzy (duben až červen).

Mezinárodní zkoušky z angličtiny pro mladé studenty

Speciálně pro mladé studenty je uzpůsobena zkouška pod názvem “LanguageCert Young Learners ESOL”.
Zkouška je určena pro děti ve věku 7-12 let a může pomoci studentům zvyknout si na mezinárodní testování a jako příprava k budoucí maturitní zkoušce.
Vyšší úrovně zkoušek organizovaných pod stejným názvem byly uznány MŠMT a mohou nahradit písemnou část maturitní zkoušky.
Studenti se tak mohou už v tomto věku začít připravovat na způsob a průběh zkoušek v cizím jazyce.

Více informací a přihlašování najdete zde.

Anglický kemp pro starší žáky

Příměstský tábor s výukou angličtiny rodilým mluvčím a českou lektorkou pro starší žáky ve věku 10-12 let.

Půjde o týden zážitkové angličtiny, kde se děti pomocí her a různých projektů ponoří do cizího světa, kde se nemluví česky. Protože jde o prázdninový tábor, důraz je vždy kladen na praktičnost a schopnost se domluvit – a to jakýmkoliv způsobem. Děti se rychle naučí porozumět instrukcím, které potřebují k soutěžení, secvičení scének nebo k plnění různých úkolů v terénu.

Více informací a přihlašování najdete zde.