ilustrační obrázek k časti webu

Často kladené dotazy

Jak jsou výuky připravené na Cermat?

Se společností Cermat nespolupracujeme. Máme však k dispozici všechny testy, které byly doposud připraveny, neustále je analyzujeme a chystáme materiály tak, abychom pokryli všechny typy úloh, které se u přijímacích zkoušek mohou objevit. Naše příprava musí být komplexní, a proto žáky připravujeme tak, aby zvládli veškerou látku objevující se u zkoušek i v minulých letech. Kdybychom žáky připravovali jen na testy Cermatu např. z posledních dvou let, mohlo by se stát, že na testy v aktuálním roce nebudou připraveni.

Zkoušky nanečisto na Zatlance pro 5., 7. a 9. třídu

Výuky Gymnázium Na Zatlance - Praha 5 - jsou pro 5., 7. a 9. třídu. Mají volitelný formát (matematika, český jazyk, všeobecný test a anglický jazyk). Na pravidelné páteční a sobotní výuky se nemusíte rezervovat. Jen na březnové/dubnové mimořádné termíny je rezervace potřeba.

Zkoušky nanečisto v Panské

Výuky SPŠST Panská - Praha 1 - jsou pouze pro 9. třídu, mají pevný formát český jazyk a matematika (není možné přijít jen na jeden předmět). Konkrétní termíny vyhlašujeme dopředu a dle zájmu doplňujeme. Vždy je potřeba mít na výuku rezervaci.

Mimořádné termíny a rezervace

Mimořádné termíny vyhlašujeme cca měsíc dopředu. Rezervovat místo si pak můžete na našich stránkách.

Rozdíl mezi otevřenou a uzavřenou úlohou

Otevřené úlohy mají prostor pro vlastní (volnou) odpověď. Odpověď většinou opravuje lektor, nebo je k dispozici výklad řešení. Cermat jako otevřenou úlohu chápe i jen zapsání výsledku (např. číslo 200).

Uzavřené úlohy obsahují úlohy typu "a,b,c", s předem daným výběrem odpovědí. Pro vyhodnocení stačí připravený klíč.

My vždy ve svých výukách a matriálech oba typy úloh kombinujeme. Jen poměr je různý. V dlouhodobé výuce a tam kde je výklad upřednostňujeme úlohy otevřené, aby se přítomnost lektora co nejvíce využila. Naopak pro online testy a tam, kde není výklad, upřednostňujeme uzavřené úlohy, aby vyhodnocení nepotřebovalo další upřesnění.

Jak se liší Zkoušky nanečisto a Malé páteční Zkoušky nanečisto pro 5. třídu

Sobotní Zkoušky nanečisto a Malé páteční Zkoušky nanečisto se vzájemně doplňují a rozvíjejí znalosti a dovednosti našich žáků. Je vhodné oba typy výuk vyzkoušet. Pro páteční i sobotní výuky vycházíme z obsahu a formy státních zkoušek od Cermatu a snažíme se pokrývat všechna požadovaná témata. Zařazujeme i celou řadu úloh z historie přijímacích řízení, které by se u zkoušek mohly objevit a žáci by na ně měli být připraveni.

Sobotní Zkoušky nanečisto připravujeme jako náš hlavní vzdělávací projekt. Sestavujeme do něj testy s četným zastoupením otevřených úloh doplněných dalšími formami otázek (uzavřené, polouzavřené). Testy jsou vždy provázeny společným rozborem a výkladem celé práce, vysvětlením všech úkolů, zodpovězením všech dotazů žáků. Vypracované práce pečlivě opravujeme, přidáváme komentář k nezvládnutým otázkám a celkové slovní hodnocení. Opravené práce dostávají žáci zpětně v průběhu dalšího týdne.

Malé páteční Zkoušky nanečisto zamýšlíme jako doplněk k sobotním Zkouškám nanečisto. Žáci vybírají své odpovědi z nabídnutých možností nebo vpisují pouze výsledek výpočtu. S touto formou přípravy máme velmi dobré zkušenosti. Žáci získávají jistotu v odpovídání na položené otázky, najdou a nacvičí správné tempo. Postupně si zvykají na systém a nejrůznější formy otázek. Dostanou rychlou zpětnou vazbu, testy jsou opraveny ihned.

Jak probíhají dlouhodobé kurzy?

Na dlouhodobých kurzech se každý týden probírá jiné téma, které je ve třídě lektorem vysvětleno a poté se téma v hodině procvičuje. Dále zadáváme v hodině testy, na kterých si žáci látku procvičí. Zároveň dostávají dobrovolné domácí úkoly. Studenti jsou motivováni průběžným bodováním, díky němuž se mohou porovnat s ostatními spolužáky. Výuky vedeme dynamicky s energickým zaměřením na co nejaktivnější činnost žáků. Rozvíjíme logické, početní a jazykové schopnosti žáků. Výuky jsou připraveny s vysokým důrazem na motivaci a hravost. Součástí výuky bývají různé soutěže a hry.

Veškeré materiály obdrží žák na hodinách. S sebou si přineste jen psací a rýsovací potřeby, svačinu a pití (přezůvky nejsou třeba).

Je první výuka dlouhodobého kurzu zdarma?

První hodina je zkušební. Pokud se po ní rozhodnete kurz nenavštěvovat, nic neplatíte. Je potřeba se ovšem z kurzů co nejdříve odhlásit, a to buď prostřednictvím e-mailu, nebo po telefonu. Odhlášení osobně na kurzu není možné. Uvolněné místo nabídneme dalším zájemců.

Pokud se rozhodnete kurz navštěvovat, je hodnota první hodiny stejná jako za jakoukoliv jinou lekci.

Je možné mít v jeden den výuku matematiky i českého jazyka? Stihne se žák na výuku přesunout? Dá se tříhodinová výuka zvládnout nebo je lepší si výuku rozhodit do více dnů?

Ano, pokud jsou volné kurzy, je možné mít oba předměty v jeden den. Žáci, kteří mají obě výuky v jeden den, bývají po celou dobu v jedné třídě nebo se přesouvají do vedlejší třídy. Mezi předměty je krátká přestávka.

Mnoho našich žáků má oba předměty v jeden den. Je tudíž na osobním posouzením každého, co je pro něho lepší. Samozřejmě platí, že na kurzech v dřívějších časech jsou žáci méně unavení a lépe udrží pozornost.

Co dělat když je termín plný?

U většiny obsazených kurzů se mohou registrovaní uživatelé zapsat do fronty - více o frontách.

Nástup do již běžících kurzů

Máte-li zájem o účast v již rozběhnutém kurzu, přihlašte se do skupiny, ve které jsou ještě volná místa. Bez objednání není účast možná. Pokud nastoupíte do již rozběhnutého kurzu, tak zaplatíte jen poměrnou část - přesnou cenu Vám napíšeme po objednávce emailem.

Mohu si zameškané hodiny dlouhodobého kurzu nahradit v jiný den?

Ano. Hodinu si můžete nahradit ten samý týden v jiný den/čas, neboť po celý jeden týden se na všech kurzech jedné úrovně probírá stejná látka. Pokud se nemůžete hodiny zúčastnit, omlouvat se předem nemusíte. V případě Vaší nepřítomnosti Vám v průběhu daného týdne zašleme materiály na e-mail. Kurzovné za absentované hodiny nevracíme.

Je možné objednat testy ze Zkoušek nanečisto?

Ne. Testy se zkoušek nanečisto jsou určeny jen pro výuky. Pro domácí výuku využijte nabídku tištěných a elektronických materiálů.

Na co je možné využít předplatné zkoušek nanečisto?

Předplatné můžete využít na páteční (9. třída) a sobotní (5., 7. a 9. třída) pravidelné výuky zkoušek nanečisto a na mimořádné výuky na přelomu března a dubna.

Nabízíte i individuální doučování?

Individuální doučování nenabízíme. Nejblíže je v naší nabídce matematická pohotovost. Na matematické pohotovosti se lektor věnuje malé skupině žáků a s každým řeší individuálně jeho problémy mezitím, co ostatní řeší zadané úlohy.

Jaký rozdíl je mezi nedělním kurzem pro 5. třídu a dlouhodobým kurzem v týdnu?

Oba kurzy nabízejí stejné materiály a studenti se dozví to samé. Jen tempo nedělních kurzů je rychlejší a dostanete víc materiálů na domácí přípravu.

Určité není vhodné chodit na oba kurzy zároveň.

Je možné objednat materiály z dlouhodobých kurzů?

Ne. Materiály jsou určeny jen pro výuky. Pro domácí výuku využijte nabídku tištěných a elektronických materiálů.