Co musíte umět ke zkouškám pro žáky 9. třídy

Matematický seriál „Co musíte umět ke zkouškám“ tvoří 93 kapitol. Autorem je Mgr. Petr Husar. Každá kapitola je jedno základní téma vysvětlené jasně a přehledně na několika příkladech. Ve sbírce jsou přesně ta témata, bez jejichž znalosti nelze úspěšně složit přijímací zkoušky.
Opakováním jednoho jevu na více úlohách upevníte dovednost matematického počítání. Celý seriál připravujeme a zdokonalujeme již několik let.
Postupně jsme vypracovali takovou podobu kapitol, která pomohla zvládnout taje matematiky i těm řešitelům, kteří nad sebou lámali pomyslnou hůl.
S touto matematickou pomůckou i vy proniknete hlouběji do říše počítání. Kapitoly si doma vytisknete a můžete si z nich vytvořit přehlednou učebnici.
Jsme si jisti, že vám naše materiály pomohou k úspěchu u zkoušek.

„Co musíte umět ke zkouškám“ nabízíme i jako tištěnou učebnici, kterou si můžete objednat v našem on-line obchodě.

Jak vše probíhá:

Po objednání a zaplacení najdete všechny níže zveřejněné kapitoly ve svém účtu.

Cena:

Cena všech kapitol v elektronické podobě je 165 Kč.

Ukázka:

Prohlédněte si ukázkovou kapitolu: Slovní úlohy (97Kb, ke stažení ve formátu PDF)

Přehled kapitol:

1. Počítání s procenty - základy
2. Počítání s promile
3. Slovní úlohy s procenty - základní typy
4. Slovní úlohy - procentní změna ceny
5. Slovní úlohy - procenta - různé typy úloh
6. Počítání s výrazy beze zlomků
7. Používání základních vzorečků
8. Rozklad na součin - souhrn
9. Rozklad na součin
10. Počítání se zlomky- jednoduché
11. Základní počítání se zlomky
12. Převod zlomků na společný jmenovatel 1
13. Převod zlomků na společný jmenovatel 2
14. Násobení zlomků
15. Krácení zlomků
16. Úpravy lomených výrazů 1
17. Úpravy lomených výrazů 2
18. Úpravy lomených výrazů 3
19. Rovnice - jednoduché typy
20. Rovnice - snadné typy
21. Rovnice - se základními vzorci
22. Rovnice - náročnější typy 1
23. Rovnice - náročnější typy 2
24. Rovnice - náročnější typy 3
25. Soustavy rovnic - dosazovací metoda
26. Soustavy rovnic - sčítací metoda
27. Soustavy rovnic - těžší typy 1
28. Soustavy rovnic - těžší typy 2
29. Nerovnice
30. Mocniny
31. Odmocniny
32. Absolutní hodnota
33. Měřítko mapy
34. Slovní úlohy - poměr
35. Slovní úlohy - přímá úměrnost
36. Slovní úlohy - nepřímá úměrnost
37. Slovní úlohy - "jeden člověkoden"
38. Slovní úlohy - nádoba a kapalina
39. Slovní úlohy - nejmenší společný násobek
40. Slovní úlohy - nádrž a přítoky
41. Slovní úlohy - společná práce
42. Slovní úlohy - řešené rovnicí 1
43. Slovní úlohy - řešené rovnicí 2
44. Slovní úlohy - s procenty
45. Slovní úlohy - s rovnicí a poměrem
46. Slovní úlohy - řešené soustavou rovnic 1
47. Slovní úlohy - řešené soustavou rovnic 2
48. Slovní úlohy - řešené soustavou rovnic a s procenty 1
49. Slovní úlohy - řešené soustavou rovnic a s procenty 2
50. Slovní úlohy - o pohybu 1
51. Slovní úlohy - o pohybu 2
52. Slovní úlohy - o pohybu 3
53. Slovní úlohy - o pohybu 4
54. Slovní úlohy - o pohybu 5
55. Slovní úlohy - o pohybu 6
56. Slovní úlohy - o pohybu 7
57. Slovní úlohy - o pohybu 8
58. Slovní úlohy - směs 1
59. Slovní úlohy - směs 2
60. Slovní úlohy - směs 3
61. Slovní úlohy - směs 4
62. Slovní úlohy - směs 5
63. Slovní úlohy - směs 6
64. Slovní úlohy - směs 7
65. Slovní úlohy - směs 8
66. Slovní úlohy - aritmetický průměr
67. Slovní úlohy - hustota
68. Početní geometrie - obvody
69. Početní geometrie - obsahy
70. Početní geometrie - objemy
71. Početní geometrie - čtverec
72. Početní geometrie - trojúhelník
73. Početní geometrie - kosočtverec
74. Početní geometrie - lichoběžník
75. Početní geometrie - Pythagorova věta
76. Početní geometrie - obrazce 1
77. Početní geometrie - obrazce 2
78. Početní geometrie - krychle
79. Početní geometrie - kvádr
80. Početní geometrie - kruh, kružnice
81. Početní geometrie - válec
82. Početní geometrie - pravidelný čtyřboký hranol
83. Početní geometrie - trojboký hranol
84. Početní geometrie - kolmé hranoly
85. Početní geometrie - slovní úlohy 1
86. Početní geometrie - slovní úlohy 2
87. Konstrukční geometrie - základní poučky
88. Konstrukční geometrie - Thaletova kružnice
89. Konstrukční geometrie - konstrukce přes těžiště
90. Lineární funkce 1
91. Lineární funkce 2
92. Lineární funkce 3
93. Goniometrické funkce