ilustrační obrázek k časti webu

SOJČE - internetová SOutěž Jazyka ČEského pro žáky 7. tříd

Na stránce Jízdní řád a případná omezení Zkoušek nanečisto se dozvíte jak naše výuky aktuálně probíhají.

SÍŇ SLÁVY ČEŠTINÁŘSKÉ SOUTĚŽE: