ilustrační obrázek k časti webu

Procvičování základních témat (Doplňkové výuky) - 7. třída matematika

Na stránce Jízdní řád a případná omezení Zkoušek nanečisto se dozvíte jak naše výuky aktuálně probíhají.

Přehled témat:

 1. Číselné řady
 2. Doplňujeme číslice
 3. Obvody a obsahy
 4. Počítáme s desetinnými čísly
 5. Počítáme se zlomky
 6. Procenta
 7. Procvičování podle ilustračního testu 2021
 8. Rýsování
 9. Rýsujeme čtverce
 10. Rýsujeme trojúhelníky
 11. Slovní úlohy
 12. Slovní úlohy na poměr
 13. Tajuplné operace
 14. Úlohy s procenty
 15. Výpočty
 16. Základní početní geometrie
 17. Záporná čísla
 18. Zlomky