ilustrační obrázek k časti webu

Procvičování základních témat (Doplňkové výuky) - 7. třída český jazyk

Na stránce Jízdní řád a případná omezení Zkoušek nanečisto se dozvíte jak naše výuky aktuálně probíhají.

Přehled témat:

 1. Bajka
 2. Drama - komedie, tragédie
 3. Druhy rýmů
 4. Druhy vedlejších vět
 5. Fonetická transkripce
 6. Mluvnické kategorie podstatných jmen
 7. Mluvnické kategorie přídavných jmen
 8. Neohebné slovní druhy
 9. Podmět
 10. Pověst
 11. Pravopis místních jmen
 12. Pravopis osobních jmen
 13. Pravopis příslovcí zakončených -mě, -mně
 14. Próza
 15. Předpony s-, z-, vz-
 16. Román, novela, povídka