ilustrační obrázek k časti webu

Co musíte umět ke zkouškám pro žáky 7. třídy

Na stránce Jízdní řád a případná omezení Zkoušek nanečisto se dozvíte jak naše výuky aktuálně probíhají.

Matematický seriál „Co musíte umět ke zkouškám“ tvoří 38 kapitol. Autorem je Mgr. Petr Husar. Každá kapitola je jedno základní téma vysvětlené jasně a přehledně na několika příkladech. Ve sbírce jsou přesně ta témata, bez jejichž znalosti nelze úspěšně složit přijímací zkoušky.
Opakováním jednoho jevu na více úlohách upevníte dovednost matematického počítání. Celý seriál připravujeme a zdokonalujeme již několik let.
Postupně jsme vypracovali takovou podobu kapitol, která pomohla zvládnout taje matematiky i těm řešitelům, kteří nad sebou lámali pomyslnou hůl.
S touto matematickou pomůckou i vy proniknete hlouběji do říše počítání. Kapitoly si doma vytisknete a můžete si z nich vytvořit přehlednou učebnici.
Jsme si jisti, že vám naše materiály pomohou k úspěchu u zkoušek.

Jak vše probíhá:

Po objednání a zaplacení najdete všechny níže zveřejněné kapitoly ve svém účtu.

Cena:

Cena všech kapitol v elektronické podobě je 165 Kč.

Ukázka:

Prohlédněte si 1. kapitolu: Rozdělení na dvě části (98Kb, ke stažení ve formátu PDF)

Přehled kapitol:

1. Rozdělení na dvě části
2. Základní převody
3. Převody
4. Sčítání a odčítání zlomků
5. Násobení a dělení zlomků
6. Počítání se zlomky 1
7. Úlohy se zlomky 1
8. Úlohy se zlomky 2
9. Úlohy se zlomky 3
10. Slovní úlohy se zlomky 1
11. Poměr 1
12. Poměr 2
13. Přímá úměra
14. Nepřímá úměra
15. Procenta - základy 1
16. Procenta - základy 2
17. Procenta - Slovní úlohy - 1
18. Procenta - Slovní úlohy - 2
19. Nejmenší společný násobek
20. Nejmenší společný násobek - slovní úlohy
21. Doplň řadu čísel
22. Obrázkové rovnice
23. Jednoduché rovnice
24. Slovní úlohy řešené jednoduchou rovnici
25. Slovní úlohy - hmotnosti obalů
26. Slovní úlohy - aritmetický průměr
27. Slovní úlohy - úlohy typu sud a voda
28. Slovní úlohy - měřítka map
29. Velikosti úhlů
30. Obsahy a obvody - 1
31. Obsahy a obvody - 2
32. Trojúhelník
33. Obdélník
34. Čtverec
35. Krychle
36. Logika opakování znaků - 1
37. Logika opakování znaků - 2
38. Logika opakování znaků - 3