ilustrační obrázek k časti webu

Angličtina pro žáky 6. tříd

Kurz angličtiny pro žáky 6. tříd

Pro nadané čtvrťáky, pokročilé páťáky a pro mladší žáky na druhém stupni. Tento kurz je velmi aktivní a pro děti zábavný, ale už je vedený školní formou.
Děti už musí umět číst a psát a ovládat základy angličtiny. Čeká se, že už všichni studenti budou mít angličtinu na škole a budou umět alespoň základní věci použít.
I když velká část výuky bude hlavně hravou formou (divadlo, hry), děti budou dostávat domácí úkoly a hravé testy, aby dokázali jednou své nabyté zkušenosti zúročit i ve školy. (Samozřejmě bez stresu, trestů, známek a podobných zbytečností, které do školy nepatří ;)

Více informací a přihlašování najdete zde.


Mezinárodní zkoušky z angličtiny pro mladé studenty

Speciálně pro mladé studenty je uzpůsobena zkouška pod názvem “LanguageCert Young Learners ESOL”.
Zkouška je určena pro děti ve věku 7-12 let a může pomoci studentům zvyknout si na mezinárodní testování a jako příprava k budoucí maturitní zkoušce.
Vyšší úrovně zkoušek organizovaných pod stejným názvem byly uznány MŠMT a mohou nahradit písemnou část maturitní zkoušky.
Studenti se tak mohou už v tomto věku začít připravovat na způsob a průběh zkoušek v cizím jazyce.

Více informací a přihlašování najdete zde.


Anglický kemp pro mladé studenty

Příměstský tábor s výukou angličtiny rodilým mluvčím a českou lektorkou pro mladé studenty ve věku 12-15 let.

Půjde o týden zážitkové angličtiny, kde se děti pomocí her a různých projektů ponoří do cizího světa, kde se nemluví česky. Protože jde o prázdninový tábor, důraz je vždy kladen na praktičnost a schopnost se domluvit – a to jakýmkoliv způsobem. Děti se rychle naučí porozumět instrukcím, které potřebují k soutěžení, secvičení scének nebo k plnění různých úkolů v terénu.

Více informací a přihlašování najdete zde.