Pokračovací Domácí kurzy

Domácí kurzy - online příprava na státní zkoušky na gymnázia a střední školy:

Výuky Pokračovacího domácího kurzu jsme spojili s Domácím kurzem. Kurz bude probíhat od října do června.