ilustrační obrázek k časti webu

Náš přístup ke školnímu roku 2020/2021

Dobře tušíme, že tento školní rok bude náročný. Bude náročný pro nás, Zkoušky nanečisto. Pro všechny naše učitele. A hlavně pro všechny naše žáky a studenty. Ti se musí i přes nepřízeň osudu připravit k přijímacím zkouškám. Ti starší k maturitě. Již v průběhu března, dubna, května a června jsme rozvíjeli náš vlastní způsob domácích výuk. Naše vlastní techniky. Podle ohlasů byla naše online nabídka úspěšná a přínosná.

Jaké byly a jsou naše hlavní zásady pro toto nelehké období:

  • Nikdy Vás neopustíme. Podáme Vám ruku a povedeme Vás až do zkoušek, i kdyby byly zase odloženy.
  • Hledáme takové cesty, aby se naši žáci pouze nedívali, jak na monitoru učitel něco provádí na tabuli, ale chceme žáky dovést k aktivitě.
  • Kombinujeme různé metody pedagogického vzdělávání na dálku.
  • Připravujeme výuková videa, ale také vzdělávací audia.
  • I domácí výuka musí žáky bavit. I na domácí výuku by se naši žáci měli těšit.
  • Naše výuky budou i nadále plné motivace a optimismu.

Jsme připraveni na to, že v letošním roce budeme nuceni kombinovat výuky ve škole a výuky doma. Vše chystáme tak, abyste mohli pohodlně přepínat mezi přímou výukou a výukou doma.

V přímé školní výuce uděláme vše pro to, abychom mohli celou sezonu učit. Stanovíme taková pravidla a takové hygienické podmínky, aby naše výuka nemusela být přerušená. Posilujeme a doplňujeme náš tým, aby nás neovlivnil případný výpadek některého z kolegů.

Kdyby přece jen nastala situace, kdy by výuka nemohla probíhat ve škole, dodáme kompletní přípravný servis žákům až domů.

Budeme letos více komunikovat, více vše vysvětlovat, dávat ve větší míře informace do všech možných cest. Dopředu domluvíme, jak zůstat ve spojení a dostávat všechny informace.

I když je zdravotní situace v České republice komplikovaná, věříme, že stejně jako v minulých letech přivedeme naše žáky a studenty k úspěchu u zkoušek. A rozvineme jejich schopnosti a dovednosti.

Mgr. Petr Husar
Zkoušky nanečisto
15. 9. 2020