ilustrační obrázek k časti webu

Language Cert - zkoušky z angličtiny z reálných dovedností

Chcete zkoušky nejenom nanečisto?
Chcete získat mezinárodní certifikát k profilové části maturity, dalšímu studiu nebo pro zaměstnavatele?
Chcete zkoušku, která testuje vaše skutečné komunikační dovednosti?
Chcete zkoušku, která vám umožní otestovat si třeba ústní projev na vyšší úrovni než další dovednosti?
LanguageCert je tu pro VÁS.

Termíny zkoušek a přihlašování:

více na stránkách Jazykové školy Březinka

LanguageCert

- navazuje na více než 30 letou tradici City&Guilds
- patří do globální certifikační organizace PeopleCert působící ve 150 zemích světa
- zkoušky jsou flexibilní a na všech úrovních ERR
- ústní zkouška ISESOL je samostatná, písemná zkouška IESOL testuje poslech, porozumění textu a písemný projev
- je jen na Vás, jestli se přihlásíte na oba typy zkoušky (IESOL i ISESOL) v jeden termín, či si zkoušky rozdělíte
- zkoušky testují komunikativní dovednosti, struktura zkoušky nevyžaduje speciální nácvik

- jsou transparentní, váš výkon z ústní zkoušky (ISESOL) hodnotí nezávislý hodnotitel v centrále certifikační organizace na základě nahrávky, v případě písemné zkoušky (IESOL) je důraz kladen na klidné zkouškové prostředí, což vám v našem centru zajistíme!
- VÝSLEDKY získáte do 10 pracovních dnů: elektronicky na váš e-mail, budete si moci stáhnout e-certificate
(váš certifikát ověří jakákoli instituce, které poskytnete svoje číslo certifikátu zde), „hard copy“ certifikát přijde na adresu zkouškového centra

Zkoušky LanguageCert jsou zařazeny do „Seznamu standardizovaných zkoušek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 8. srpna 2016; Č.j. MSMT- 12823/2016“ a uvedeny v „Informaci MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2017 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 školského zákona; Praha dne 31. března 2016; Č. j. MSMT-6569/2016“.